Adding Colors

Bogomslaget til projektafhandling

Bogomslaget til afhandlingen “Danish Standard in the Danish Standardization Industry” blev designet af mig. Mit fokus var på at skabe et visuelt udtryk, der afspejlede afhandlingens indhold og emne.

Udover bogomslaget udarbejdede jeg også infografik for at gøre komplekse oplysninger mere tilgængelige og forståelige. Infografikken blev udviklet med henblik på at illustrere og fremhæve væsentlige aspekter af standardisering i Danmark, hvilket skulle lette forståelsen for læseren.

Mit designarbejde blev udført med en intention om at støtte afhandlingens budskab ved at skabe en visuel fortælling, der kunne gøre emnet mere tilgængeligt og interessant.

Gennem en nøje overvejet tilgang til både bogomslag og infografik søgte jeg at sikre en sammenhængende og informativ visuel præsentation, der komplementerede indholdet i afhandlingen på en tydelig og relevant måde.

Har du spørgsmål eller lyst til et nyt projekt?
Ring eller skriv til mig

del gerne

Artwork til projektafhandling

Grafisk design

Bogomslag og infografik designet til 'Danish Standard in the Danish Standardization Industry' forklarer komplekse emner visuelt og informativt

del gerne